Budowa dwutorowej linii
elektroenergetycznej 400 kV
Bydgoszcz Zachód – Piła KrzewinaAKTUALNOŚCI

20 LISTOPADA 2017 R.

Przybywa słupów

Prowadzone są prace we wszystkich gminach na trasie linii 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina. more20 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

Linia rośnie

Trwa montaż izolacji i przewodów fazowych na wybudowanych w całości sekcjach. morewrzesień 2017 R.

Praca wre

Trwają prace budowlane i montażowe na trasie linii 400 kV we wszystkich gminach. more3 sierpnia 2017 R.

Jest komplet decyzji lokalizacyjnych

Wykonawca posiada już komplet ostatecznych decyzji lokalizacyjnych na cały odcinek budowanej linii. more


ZOBACZ WSZYSTKIE
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jak będzie wyglądać procedura przyznawania odszkodowań i opłat z tytułu ustanowienia służebności przesyłu?

Procedura przyznawania odszkodowań składa się z trzech etapów moreJakie będą uciążliwości dla mieszkańców, właścicieli działek w okolicy, w związku z budową linii?

Całość inwestycji będzie tak realizowana, aby minimalizować wszelkie uciążliwości towarzyszące budowie linii. Przedmiotem szczególnej troski jest bezpieczeństwo mieszkańców oraz dbałość o nienaruszanie środowiska naturalnego. more


ZOBACZ WSZYSTKIE


PUBLIKACJE

Folder o inwestycjimoreOchrona środowiska przed polami elektromagnetycznymi. Informator dla administracji samorządowejmore


O INWESTYCJI
INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI DZIAŁEK

ZADANIE REALIZUJĄ
INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. SELPOL SA PILE Elbud Kraków