Budowa dwutorowej linii
elektroenergetycznej 400 kV
Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina  INWESTYCJA CELU PUBLICZNEGO

Zgodnie z artykułem 6. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przez inwestycję celu publicznego rozumie się „budowę i utrzymywanie (…) przewodów i urządzeń służących do przesyłania (…) energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń”.


Zgodnie ze wspomnianą ustawą budowa linii 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina jest właśnie inwestycją celu publicznego. Oznacza to także udogodnienia w przepisach prawa, które regulują realizację inwestycji.


slupy

   

ZADANIE REALIZUJĄ
INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. SELPOL SA PILE Elbud Kraków