Budowa dwutorowej linii
elektroenergetycznej 400 kV
Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina  KORZYŚCI DLA GMIN Z INWESTYCJI

Linie energetyczne takie jak Bydgoszcz Zachód - Piła Krzewina nie służą bezpośrednio do zasilania indywidualnych odbiorców. Takie połączenia wykorzystywane są do przesyłania energii z elektrowni do regionów, które wymagają zasilania. Dopiero za pośrednictwem lokalnej sieci dystrybucyjnej prąd trafia do mieszkań, firm, szpitali, szkól, itp.


Jednak bez połączeń takich, jak Bydgoszcz – Piła Krzewina nie sposób wyobrazić sobie działanie sieci dystrybucyjnej. Zrealizowanie inwestycji stwarza ogromne możliwości rozbudowy lokalnych sieci dystrybucyjnych, co przekłada się na niezawodność zasilania gmin położonych wzdłuż nowej linii. Może to przynieść poprawę warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, co w efekcie prowadzi do powstania nowych miejsc pracy.


To nie są jedyne korzyści z inwestycji. Do budżetu każdej z gmin objętych inwestycją trafiają co roku podatki – fundusze odpowiadające wartości 2% kosztów inwestycji na terenie gminy. Znaczy to, że im dłuższy odcinek linii przypada na gminę, tym większy otrzyma podatek. Należy przyjąć, że 10-kilometrowy odcinek linii zagwarantuje rocznie około pół miliona złotych dodatkowych wpływów do budżetu gminy.


slupy

   

ZADANIE REALIZUJĄ
INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. SELPOL SA PILE Elbud Kraków