Budowa dwutorowej linii
elektroenergetycznej 400 kV
Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina  WYGLĄD I WIELKOŚĆ LINII

Projektowana linia napowietrzna będzie dwutorowa, a napięcie znamionowe każdego toru będzie wynosić 400 kV. Przewody fazowe obu torów zostaną zawieszone na łańcuchach izolatorowych mocowanych do poprzeczników każdego ze słupów kratowych rozmieszczonych w odległościach ok. 450 m. Na odcinkach linii prowadzonych przez przecinki leśne przewiduje się zastosowanie słupów wąskotrzonowych (tzw. słupów leśnych), które ze względu na znacznie mniejsze wymiary fundamentów i specjalny sposób mocowania przewodów do łańcuchów izolatorowych, ograniczą w istotny sposób ingerencję linii w środowisko naturalne.


Na odcinkach przebiegających przez las do budowy linii przewiduje się zastosowanie tzw. słupów nadleśnych. Odpowiednia wysokość słupów powoduje, że przewody linii prowadzone są nad koronami drzew, przez co unika się wycinki znacznych obszarów lasu. Wycince podlega bowiem tylko niewielki obszar konieczny do ustawienia słupa.


Dla zapewnienia odpowiednich warunków do prowadzenia eksploatacji linii wzdłuż jej trasy przebiegał będzie tzw. „pas technologiczny”, którego szerokość wynosić będzie 70 m (po 35 m od osi linii w obie strony). Na obszarze pasa technologicznego obowiązywać będą ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Zostaną one wyszczególnione w umowach zawieranych z właścicielami nieruchomości, przez które przebiegać będzie linia.


W celu zmniejszenia wartości maksymalnej natężenia pola elektrycznego i magnetycznego pod linią, a także dla zapewnienia bezpieczeństwa przy poruszaniu się pod linią maszyn rolniczych, w tym wielkogabarytowych, przewiduje się, że najmniejsza odległość przewodów linii od ziemi wynosić będzie 11 m.

slupy

   

ZADANIE REALIZUJĄ
INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. SELPOL SA PILE Elbud Kraków